ໂທເລີຍ

02058189995-02058189996

ຂໍຂອບໃຈ ຮ້ານ ນິດໜ່ອຍ ຂາຍສົ່ງ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ ບ້ານໄຜ່ລ້ອມ ທີ່ນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມ POS ອອນລາຍ ຄູ້ມຄອງຜ່ານມືຖື