ໂທເລີຍ

02058189995-02058189996

CIT Parking ລະບົບໂປຼແກຼມຄູ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ຝາກລົດ Online

CIT Parking ລະບົບໂປຼແກຼມຄູ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ຝາກລົດອອນລາຍ ເປັນລະບົບໜຶ່ງ ທີ່ພັດທະນາຂື້ນມາ ໂດຍ ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໃຊ້ເພື່ອຕອບໂຈດບັນຫາ ເລື່ອງການຝາກລົດແບບເກົ່າ ມາຫັນຕິດຕາມ ແລະ ຝາກລົດແບບໃໝ່ ໂດຍສາມາດ ຄູ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມຜ່ານອອນລາຍໄດ້ ນຳຄອມພິວເຕີ, ໂທລະສັບມືຖື ໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ແລະ ບໍ່ຈຳກັດອຸປະກອນເຂົ້າໃຊ້ງານ.ໂໝດ ໂທລະສັບມືຖືເຂົ້າທົດລອງນຳໃຊ້ໄດ້ທີ: http://parkingdemo.citgroup.la
ຊື່ຜູ້ໃຊ້: admin@admin.com
ລະຫັດຜ່ານ: 123456