ໂທເລີຍ

02058189995-02058189996

CIT FMS ລະບົບໂປຼແກຼມເກັບລາຍຮັບປະຈຳ

CIT FMS ເປັນລະບົບໂປຼແກຼມ ເກັບລາຍຮັບປະຈຳ ໃຊ້ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ເກັບລາຍຮັບປະຈຳ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ສາມາດຕິດຕາມການເກັບລາຍຮັບ ຂອງຕົນເອງໄດ້ແບບທັນສະໄໝ, ສາມາດໃຊ້ອອນລາຍ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື, ເທບເລັດ, ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນ Smart ອື່ນໆ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບອີນເຕີເນັດ. ລະບົບດັ່ງກ່າວ ເໝາະກ່ຽວກັບ ການເກັບລາຍຮັບຄ່າຂີ້ເຫຍື້ອ, ລາຍຮັບຮຽນເພີ່ມ, ເງິນຄ່າຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຕິດຕາມການເກັບລາຍຮັບ ປະຈຳວັນ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ.

ທົດລອງໃຊ້ງານຟຼີ: http://fm.citgroup.la