ໂທເລີຍ

02058189995-02058189996


ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

I. ສະພາບລວມ.

ຊີໄອທີ ສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ໃນວັນທີ 09/09/2009 ໃນໄລຍະນັ້ນ ໄດ້ອອກຊື່ເປັນວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍອອຊື່ ເປັນ ຊີໄອທີ ຄອມພິວເຕີ ສ່ວນບຸກຄົນ, ປ່ຽນຈາກ ວິສາຫະກິດ ສ່ວນບຸກຄົນ ຂື້ນມາເປັນ ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 01/01/2016 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍປະກອບມີບັນດາ ພະແນກການດັ່ງນີ້: ພະແນກບັນຊີ, ພະແນກເຕັກນິກ, ພະແນກພັດທະນາ, ພະແນກຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງພະນັກງານ ໂດຍແຕ່ລະພະແນກການ ຈະມີພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ມີໜ້າທີ່ຂອງໃຜລາວ.

II. ໜ້າທີ່ຂອງບໍລິສັດ.

ເປັນບໍລິສັດ ທີ່ໃຫ້ການລົງທຶນ, ບໍລິການ, ແກ້ໄຂ ແລະ ພັດທະນາ ວຽກງານໄອທີຄົບວົງຈອນ, ນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍ, ວາງລະບົບ ແລະ ຕິດຕັ້ງກ້ອງວົງຈອນປິດ, ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ທັນສະໄໝ ຍີຫໍ້ຊັ້ນນຳຕ່າງໆຂອງໂລກ ຄື: ດາຫົວ ເທັກໂນໂລຢີ (Dahua Technology) ມີຍອດຂາຍຊັ້ນນຳລະດັບໂລກ, ປະຈຸບັນຢືນຢູ່ອັນດັບ 02 ຂອງໂລກ 5 ປີລຽນຕິດ, ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ກ້ອງວົງຈອນປິດ Wifi, 4G ຍີຫໍ່ Imou ທີ່ມີຍອດຂາຍປະເພດກ້ອງ Wifi ນິຍົມອັນດັບຕົ້ນໆ ຂອງໂລກ, ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍກ້ອງວົງຈອນປິດ Network Camera ຍີຫໍ້ Tiandy ປະຈຸບັນ ເປັນອັນດັບ 7 ຂອງໂລກ ແລະ ເປັນອັນດັບ 3 ຂອງ ສປ ຈີນ, ຕົວແທນຈຳໜ່າຍອຸປະກອນ POS ຍີຫໍ້ Scangle, Xprinter.... ໃຫ້ບໍລິການລະບົບ ໂປຼແກຼມ ERP YOUMART, ລະບົບໂປຼແກຼມຮ້ານອາຫານ, ໂຮງແຮມ YouS, ລະບົບໂຮງໝໍຫຼາຍສາຂາ, ລະບົບໂຮງຮຽນຫຼາຍໂຮງຮຽນ.....ຮັບພັດທະນາ ລະບົບ ແອັບມືຖື, ລະບົບໂປຼແກຼມ, ລະບົບເວັບໄຊ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຂອງລູກຄ້າ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ ຮັບຕິດຕັ້ງ ລະບົບ Smart Home ບ້ານອັດສະລີຍະ, ເປີດປິດໄຟ ຜ່ານມືຖື, ເປີດປິດ ປະຕູມ້ວນ, ປະຕູໂຂງ, ນໍ້າ.... ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື  ພັດທະນາເຍົາວະຊົນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ CIT Academy ທາງດ້ານກິລາ ແລະ ໄອທີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຫຼັກສູດເຮັດເອກະສານອອນລາຍພື້ນຖານດ້ວຍ Google Docs, Sheets, Slides, ວິຊາຂຽນໂປຼແກຼມ, ຂຽນເວັບໄຊຕ່າງໆ ແລະ ຍັງມີລະບົບຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງສອນ ທັງແບບອອນລາຍ ແລະ ນອກສະຖານທີ່. 

III. ວິໄສທັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍ.

ຄຳຂວັນປະຈຳ: “ທັນຍຸກ ທັນສະໄໝ ບໍລິການດ້ວຍໃຈ ວ່ອງໄວ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ມາດຕະຖານສາກົນ”

ດຳເນີນທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ການບໍລິການ ເປັນເປົ້າໝາຍຫຼັກ ຂອງບໍໍລິສັດ, ພວກເຮົາໄດ້ຖືເອົາການບໍໍລິການຂື້ນມາແຖວໜ້າທີ່ ວຽກງານເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ຫັນສູ່ ການບໍລິການຕາມມາດຕະຖານຂອງສາກົນ ແລະ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ, ບຸກຄະລາກອນທີ່ດີເດັ່ນ, ມີຄວາາມຮູ້, ມີຄວາາມສາມາດ ແລະ ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແມ່ນໝາກຫົວໃຈ ຂອງບໍລິສັດ ເພາະທຸລະກິດພວກເຮົາ ເປັນທຸລະກິດ ແຫ່ງຍຸກເທັກໂນໂລຂີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ນຳເອົາເທັກໂນໂລຊີ ທີໃໝ່ໆ ແລະ ທັນຕາມຍຸກ, ທັນຕາມສະໄໝ ເພື່ອມາໝູນໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາບ້ານເກີດ ເມືອງນອນຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ທັນສະໄໝກັບບ້ານເມືອງເພີ່ນ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງພັກ ແລະ ລັດວາງໄວ້. ກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ບຸກຄົນ ທີ່ຕ້ອງການຢາກພັດທະນາຕົນເອງ ໃນດ້ານວຽກງານເທັກໂນໂລຢີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອ ອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍ ເພື່ອຊ່ວຍກັນ ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງສາ ປະເທດຊາດ.

IV. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ.

ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈໍາກັດ ພຽງຜູ້ດຽວ ປະກອບມີໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມ:

- ສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.
- ຄະນະອຳນວຍການ ບໍລິສັດ.
- ຄະນະພະແນກການ ບໍລິສັດ.
- ພະນັກງານໃນສັນຍາ.
- ພະນັກງານທົດສອບວຽກ.

V. ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຜ່ານມາ ຫຼື Profiles.

ຂໍ້ມູນ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງບໍລິສັດ ໂດຍລວມແມ່ນ ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ ໃນຂໍ້ມູນ Facebook Fan Page ຂອງບໍລິສັດ ລາຍລະອຽດດັ່ງລູ່ມນີ້: