ໂທເລີຍ

02058189995-02058189996

ໂຊລູຊັ່ນ

ລາຍລະອຽດ

ບໍລິການ

ລາຍລະອຽດ

ບໍລິການ

ຂາຍສົ່ງ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ ກ້ອງວົງຈອນປິດ AI ທັນສະໄໝ

ລາຍລະອຽດ

ຮັບພັດທະນາ ແອັບມືຖື ຕາມຕ້ອງການ

ລາຍລະອຽດ

ຮັບພັດທະນາໂປຼແກຼມ ແລະ ເວັບໄຊ

ລາຍລະອຽດ

CIT E-Learning

ລາຍລະອຽດ

ຊີໄອທີ ເອຄາເດມີ - CIT Academy

ລາຍລະອຽດ

ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ອຸປະກອນ POS Scangle ໃນ ລາວ

ລາຍລະອຽດ

ຊີວເວີ ຈະເລີນຊັບ

ລາຍລະອຽດ

ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ Smart Home Vconnex

ລາຍລະອຽດ

ລະບົບໂປຼແກຼມ ERP ອອນລາຍ YouMart

ລາຍລະອຽດ

ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ Hunonic Smart Home ໃນ ສປປ ລາວ

ລາຍລະອຽດ

ແອັບມືຖື YouS Lao ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຮ້ານອາຫານ ໂຮງແຮມ ແລະ ເຮືອນພັກ

ລາຍລະອຽດ