ໂທເລີຍ

02058189995-02058189996

ພາກລັດ

ພາກເອກະຊົນ

ຮ້ານ ຂາຍເຄຶ່ອງກໍ່ສ້າງ ແລະ ໄມ້ແປຮູບ ວຽງແກ້ວ

ບໍລິສັດ ເອບີທະວີຊັບ ຄົບວົງຈອນ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ

ທອມມີ້ ຄອມພິວເຕີ ຈີທີ

ຕະຫຼາດເທດສະບານ ເມືອງລະມາມ, ແຂວງເຊກອງ

ມີນິມາກ ດວງແກ້ວວິໄລ 02 ສາຂາ

ໂຮງແຮມ ແອັສ ວັງວຽງ ບູຕິກ 08 ສາຂາ

ໂຮງງານ ເຂົ້າຈີ່ ຈຳປາລາວ ຫຼວງພະບາງ 02 ສາຂາ

ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ເບຍໄຮເນເກັນ Heineken

ມິນິມາກ ໜູພອນ ບ້ານໂພນທອງ ຊຽງຂວາງ 02 ສາຂາ

ຮ້ານຂາຍຢາ ນົກແກ້ວ ຊຽງຂວາງ

PP ແອບ້ານ ແລະ ເຄື່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າ

ຮ້ານ ເສື້ອຜ້າ Meiinina

ສູນສິນລະປະ ແລະ ຊົນເຜົ່າ ວິທະຍາ ຫຼວງພະບາງ 03 ສາຂາ

ລູກໝີ ຊີຟູດ

ຮ້ານ MV Laundry

ບໍລິສັດ ທີທີ ພາວເວີ ບໍລິຄຳໄຊ

ບໍລິສັດ BM ການຄ້າ ຂາອອກ - ຂາເຂົ້າ ບໍລິຄຳໄຊ

ບໍລິສັດ ສີສົມບັດ ພາວເວີ ນຳເຂົ້າ ສົ່ງອອກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ຮ້ານ Poupey.Store

ຮ້ານ ເນີຍ 8 ຊີ້ນສະໄລ

ອານາຈັກ ການຄ້າ

ບໍລິສັດ ບິບິ ກະສິກຳ ແລະ ການຄ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ຮ້ານ ໂຊກພູນຊັບ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ

ບໍລິສັດ ເພ໋ເວີນ ເຊີວິດ

ຮ້ານ ຊ໊ອບຕາມໃຈ

ຮ້ານ ຂະໜົມຕັກ

ບໍລິສັດ ຊີນຢີ໋

ນະດາ ແຟຊັ່ນ ສະຕໍ

ALPHA-X

Wawarn

ເຄຶ່ອງສຳອາງ

ST Vegas Laos