ໂທເລີຍ

02058189995-02058189996

ຊີວເວີ ຈະເລີນຊັບ

ຜະລິດຕະພັນ ຊິວເວີ ຈະເລີນຊັບ ຫຼື SJS ເປັນອີກໜຶ່ງການບໍລິການ ຂອງ ບໍລິສັດ ພວກເຮົາ ໂດຍລົງເລິກທາງດ້ານການລົງທຶນ ຊື້ - ຂາຍດິນ, ຊື້ - ຂາຍລົດ, ລົງທຶນ ຮັບເໝົາ ກໍ່ສ້າງເຄຫາ ແລະ ຈັດສັນດິນຂາຍ ເຊິ່ງ ຈະມີລະບົບ Platform ຫຼື ໂປຼແກຼມ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ທັງພາຍໃນ, ພາຍນອກ ຊ່ວຍໃຫ້ການຄູ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ໄດ້ແບບທັນສະໄໝຂື້ນ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື.