ໂທເລີຍ

02058189995-02058189996

ຮັບພັດທະນາ ແອັບມືຖື ຕາມຕ້ອງການ


ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຮັບພັດທະນາ ແອັບມືຖື ຫຼື Mobile App ຕາມຄວາມຕ້ອງການລູກຄ້າ ທັງລະບົບ Android, IOS, Huawei AppGellery ໂດຍນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ ໃນຍຸກ ແຫ່ງປະຈຸບັນ ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ບົນພື້ນຖານການເຮັດວຽກແບບຍືນຍຸ່ນດ້ວຍ UI/UX  ພ້ອມລະບົບ ຮອງຮັບ ການເຮັດວຽກຂອງທຸກຂັ້ນຕອນ ເພື່ອຕອບໂຈດ ທຸກຄວາມຕ້ອງການ ຂອງລູກຄ້າໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

1. ບໍລິການພັດທະນາໃນຮູບແບບ One Stop Service ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນອອກແບບ ຈົນເຖິງ ຂັ້ນຕອນການຕະຫຼາດ.
2. ລະບົບ ແອັບມືຖື ທີ່ເປັນລະບົບ ອອນລາຍ Online App ມີລະບົບຈັດການຫຼັງບ້ານ Backend ເປັນຮູບແບບ Web App ເພື່ອຈັດການໂມດູນຕ່າງໆ ຂອງລະບົບ ໃຫ້ອອກມາໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
3.  ວິດເຄາະ ແລະ ອອກແບບ ແອັບພີເຄຊັ່ນ ດ້ວຍທີມງານທີ່ຊ່ຽວຊານ: ປະສົບການ ໃນການພັດທະນາ ແອັບມືຖື ຫຼື ແອັບຟຼີເຄຊັ່ນ ຫຼາຍກວ່າ 5 ປີ ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາ ແອັບມືຖື ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ເຊັ່ນ: ແອັບມືຖື ແນະນຳອົງກອນ, ແອັບມືຖື eCommerce ລະບົບຂາຍອອນລາຍ, ແອັບມືຖື ສຳລັບທຸລະກິດຂົນສົ່ງ, ແອັບມືຖື ສຳລັບການຕິດຕາມ ແລະ ແອັບມືຖືສະເພາະດ້ານ.
4. ພັດທະນາໄດ້ທຸກຮູບແບບ ຕາມຕ້ອງການ: ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາໃໝ່ ທັງໝົດ ເພື່ອຕອບໂຈດທຸລະກິດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ສຳລັບລູກຄ້າ.
5. ມອບສິ່ງທີ່ທັນສະໄໝໃຫ້ກັບລູກຄ້າສະເໝີ: ທາງບໍລິສັດເຮົາ ມີທີມງານພັດທະນາລະບົບ ແລະ ທີມງານ IT Support ທີ່ມີການຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆຕະຫຼອດ ໂດຍສາມາດ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ທີ່ທັນສະໄໝ ໃນການພັດທະນາແອັບມືຖື ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບຍຸກສະໄໝໃໝ່ຢູ່ເລື້ອຍໆ.
6. ບຳລຸງຮັກສາຕະຫຼອດອາຍຸໃຊ້ງານຂອງລະບົບ: ຫຍິນດີໃຫ້ບໍລິການຫຼັງການຂາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປັບປຸງ, ພັດທະນາຕໍ່ຍອດ ຫຼື ພັດທະນາຂື້ນໃໝ່ ພວກເຮົາ ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຕະຫຼອດເວລາ.