ໂທເລີຍ

02058189995-02058189996

ສຳເລັດໂຄງການ ຕິດຕັ້ງກ້ອງວົງຈອນປິດ Dahua IPC Full​ HD, Full​ Color ບັນທຶກສຽງໄດ້ ່ເຈມາກ ວັງຊາຍ ຈຳນວນ 90 ໜ່ວຍ