ໂທເລີຍ

02058189995-02058189996

ຂໍຂອບໃຈ Lex I Mart ແລະ Lex I Beauti ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ 2 ສາຂາ ທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບ POS ອອນລາຍຜ່ານມືຖືຂອງພວກເຮົາ