ໂທເລີຍ

02058189995-02058189996

ຂໍຂອບໃຈລູກຄ້າ ຮ້ານ ກິ່ງ ຂາຍເຄຶ່ອງຄົວ ແລະ ເຄຶ່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທົ່ວໄປ ທາງບໍ່ແກ້ວ ທີ່ໃຊ້ລະບົບໂປແກຼມຂາຍ POS ອອນລາຍຜ່ານມືຖື