ໂທເລີຍ

02058189995-02058189996

ລະບົບແອັບມືຖື ຂາຍອອນລາຍ ຫຼາຍຮ້ານຄ້າ Multi Vendor Ecommerce


ລະບົບແອັບມືຖື ຂາຍອອນລາຍ ຫຼາຍຮ້ານຄ້າ Multi Vendor Ecommerce ເປັນ Platform ໜຶ່ງ ທີ່ທາງ ບໍລິສັດ ພວກເຮົາ ພັດທະນາສຳເລັດ ເຊິ່ງເປັນການລົງທຶນ ຂອງ ບໍລິສັດ ເພັດອານົງ ພັດທະນາ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນ ຂອງການບໍລິການ ດ້ານຕ່າງໆ ຜ່ານລະບົບແອັບມືຖື ເຊິ່ງໄລຍະຕົ້ນ ປະກອບມີ 06 ໂມດູນຫລັກຄື: ອາຫານ, ຮ້ານຄ້າ, ບໍລິການລົດແທັກຊີ, ລົດຂົນສົ່ງ, ຕະຫຼາດສົດ ແລະ ຈ່າຍຕະຫຼາດ. ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໃນເວັບໄຊ ບໍລິສັດ ເພັດອານົງ ພັດທະນາ ຈຳກັດຜຸ້ດຽວ (we-serve.la)